Giải pháp kính mát cho người có tật khúc xạ, ngoài lựa chọn tròng đổi màu, kính mát có độ thì Gọng kính 2 lớp cũng là một sản phẩm không thể bỏ qua