Gọng kính không chỉ dành cho người có tật khúc xạ, nó là một phụ kiện thời trang, là một sản phẩm để bảo vệ đôi mắt của chúng ta.