Kính mắt mèo không kén mặt. Từ những cô nàng mặt tròn, mặt dài… đều có thể đeo kính mắt mèo