Gọng Kính Đẹp là website của Mắt Kính Nam Quang có tại Sài Gòn từ 1958

Tròng kính chống bể là loại tròng dẻo, làm từ chất liệu Trivex, Polycarbonate. Được dành riêng cho gọng kính khoan – gọng bắt ốc và trẻ em năng động

 

0909.109.955