Tròng kính chống bể là loại tròng dẻo, làm từ chất liệu Trivex, Polycarbonate. Được dành riêng cho gọng kính khoan – gọng bắt ốc và trẻ em năng động