Gọng Kính Đẹp là website của Mắt Kính Nam Quang có tại Sài Gòn từ 1958

Trong suốt khi ở trong nhà và đổi màu khi ra nắng. Cường độ màu của tròng phụ thuộc vào lượng tia UV – Tiện lợi, không cần thay đổi giữa kính mát và kính cận

 

 

  • 0909.109.955