Trong suốt khi ở trong nhà và đổi màu khi ra nắng. Cường độ màu của tròng phụ thuộc vào lượng tia UV – Tiện lợi, không cần thay đổi giữa kính mát và kính cận