Xu Hướng Mắt Kính

Đeo kính cận sai độ ảnh hưởng như thế nào?

Hành động sai lầm này có thể khiến bạn bị giảm hoặc mất thị lực hoàn toàn. Theo khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa mắt, rất nhiều người có quan niệm đeo kính thấp số hơn thực tế để tránh tăng độ cận. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm và có thể […]